Telefon: (+420) 777 996 996  |  Email: info@autoskolaletnany.cz

Věk: 18 let
Motorová vozidla s hmotností do 3,5 tuny, s nejvýše 8 místy k sezení kromě místa řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o s hmotností nepřevyšující 750 kg, pokud největší hmotnost této jízdní soupravy nepřevyšuje 3,5 tuny.

Opravňuje také k řízení vozidel s automatickou převodovkou zařazených do skupiny A1 a všech vozidel zařazených do B1 a AM. Po dosažení věku 21 let opravňuje také k řízení tříkolových vozidel zařazených do skupiny A.

Poskytujeme i kondiční jízdy.

Čtěte více

Skupina B

Basic

 • Počet jízd: 28
 • Jízd týdně: 1
 • Hodin teorie: 11
 • Splátky od: 30% z ceny kurzu
 • Automatická převodovka +2.000 CZK
 • Neposkytujeme
 • Podmínka zahájení jízdy je absolvování veškeré teorie předem.
 • Novinka Splátky ESSOX: s 0% navýšením
 • Dárkové certifikáty - platnost certifikátu 1 měsíc, tzn. registraci do kurzu a planování prvních jízd výcviku provést do 1 měsíce ode dne vystavení certifikátu
 • 20.500CZK

Expres

 • Počet jízd: 28
 • Jízd týdně: 6-8
 • Hodin teorie: Neomezeně
 • Splátky od: 50% z ceny kurzu
 • Automatická převodovka +2.000 CZK
 • Výuka v cizím jazyce viz
 • Učebnice v ceně.
  Potřeba časové flexibility.
  Prioritní termín zkoušek.
  Prioritní volba jízd.
  2 neomluvené prostoje zdarma (sickday)
 • Novinka Splátky ESSOX: s 0% navýšením
 • Dárkové certifikáty - platnost certifikátu 1 měsíc, tzn. registraci do kurzu a planování prvních jízd výcviku provést do 1 měsíce ode dne vystavení certifikátu
 • 30.500CZK

Přehled kurzu na auto

Jak se přihlásit?...je to jednoduché…

1. Vyplnit on-line registrační formulář, který naleznete zde po přihlášení vytisknout obdržený formulář pro lékařské vyšetření. 2. Dojít k lékaři pro potvrzení - 
pouze praktický, obvodní, závodní, nebo ošetřující lékař, potvrzení nesmí být starší 3 měsíců. 3. Vyplnit přihlášku (rukou nebo přímo v PC a vytisknout), do kolonky kurzu 
lze vyplnit skupinu až v den zahájení přímo v AŠ. 4. Kontaktujte nás na telefonu +420245019801 nebo +420777995995.
Na zahájení Vašeho výcviku si přineste přihlášku, potvrzení od lékaře a peníze na zaplacení školného (zálohu či celé školné).

Jaké podmínky k získání řidičského průkazu musíte splňovat?

• věk min. 18 let (v den ukončení výcviku - zahájit výcvik můžete již 18 měsíců před dovršením plnoletostí)
• doložit zdravotní způsobilost ( potvrzení praktického lékaře)
• podat platnou žádost o řidičské oprávnění

Výuka a Výcvik v autoškole :

• délka výcviku závisí na schopnostech žadatele, ze zákona je minimální počet 28hodin.
• Individuální zrychlený výcvik je možné stihnout i za 16 dní.
• Jedna vyučovací hodina trvá 45 minut.
• Uchazeč se objednává na jízdní hodiny dle svých časových možností, může absolvovat nejvýše dvě praktické hodiny denně (výcvik ve výcvikovém vozidle, nebo na trenažéru), v poslední fázi výcviku spojené 4 hodiny v jeden den.

Je důležité, aby uchazeč byl po všech stránkách připraven pro účast v silničním provozu. Proto u nás dbáme na to, aby jste za své peníze dostali vše, na co máte nárok.

Výuka - teorie (nejčastěji individuální formou a konzultacemi) :

• 5 hodin: výuka předpisů o provozu vozidel
• 1 hodina: výuka o ovládání a údržbě vozidla
• 3 hodiny: výuku teorie řízení a zásad bezpečné jízdy
• 1 hodina: výuku zdravotnické přípravy
• 1 hodina: opakování a přezkoušení

Výcvik - praxe ( ve vozidle autoškoly ):

• 28 hodin (zahrnující 4hodin na automobilovém trenažéru): výcvik v řízení vozidla (3 etapy) včetně nácviku kritických situací
• 4 hodiny: praktický výcvik zdravotnické přípravy

Závěrečná zkouška v autoškole :

Zkouška v autoškole je rozdělena do 2 částí:
A. z předpisů o provozu na pozemních komunikacích (1x test v počítačové zkušební místnosti Magistrátu - Bohdalec ul. Nad Vršovskou Horou, 30 min.)
B. z praktické jízdy (za přítomnosti zkušebního komisaře a učitele v naší Autoškole, 30 min.)

Průběh kurzu

Teoretická příprava

Před zahájením praktických jízd je nezbytné se seznámit s pravidly silničního provozu.
Připravovat se budete formou samostudia, účastí na všech teoretických přednáškách, formou videokurzů v autoškole a pomocí kontrolních testů před každou jízdou. Které s Vámi po absolvování testu vždy projde Váš instruktor.

Celkem je obsahem kurzu 6 přednášek po dvou hodinách, do přednášek patří přednáška ze zdravovědy s profesionálním záchranářem a přednáška z praktické údržby vozidla.

Před zahájením jízd je potřeba absolvovat alespoň jednu přednášku a dvě výuková videa zaměřená na dopravní značky a křižovatky.

Kontrolní test

Po absolvování minimální teoretické přípravy, musíte složit kontrolní testy alespoň s výsledkem 85%.

Testy absolvujete na platformě www.etesty.cz do které Vám přidělíme po registraci v autoškole přístupové údaje.

K výsledkům testů má přístup váš instruktor, který si tak může zkontrolovat průběh vašeho studia.

Jízdy

Standardní počet cvičných jízd je 28 po 45minutách.

Výcvik začínáte na posledním modelu 3D trenažeru, který simuluje chování skutečného automobilu Škoda Fabia.

Po absolvování seznámení s vozidlem a jízd na trenažeru, pokračujete na cvičném parkovišti mimo provoz a následně přecházíte do reálného provozu s různou intenzitou.

Všechny jízdy si domlouváte vždy přímo s Vám přiděleným instruktorem.

Naší snahou je, aby jste výcvik i závěrečnou zkoušku absolvovali na jednom konkrétním vozidle, s jedním Vám přiděleným instruktorem/kou.

Zkoušky

Zkoušky se skládají ze dvou částí:
Testu z pravidel silničního provozu – v délce max. 30min.
(Úspěšné absolvování testu je kvalifikační kriterium k připuštění k zkoušce z praktické jízdy.)
Test je složen z 25 otázek vygenerovaných ze souboru cca 850 otázek.
Z praktické jízdy s vozidlem pod dohledem zkušebního komisaře – min. doba trvání zkušební jízdy je 30min.

Zkouška by se měla konat nejpozději do 15 dnů od data Vaší poslední jízdy.
Termín zkoušky přiděluje Magistrát hl. m. Prahy. Zkoušky se konají zpravidla 2x do měsíce.
Test si můžete procvičovat na internetových stránkách ministerstva dopravy zde: http://etesty.mdcr.cz/.
V případě neúspěšného vykonání testu z pravidel silničního provozu, nemůžete být připuštěni k druhé části zkoušky, k praktické jízdě, dokud v náhradním termínu nesložíte úspěšně nový test.
Lhůta na úspěšné složení opravných zkoušek je maximálně 6 měsíců počínaje datem první řádné zkoušky.

Zaujala vás naše nabídka.

Adresa
Malkovského 608, 199 00 Praha 9-Letňany
Telefon
(+420) 777 996 996
E-Mail
info@autoskolaletnany.cz
Otvírací doba kanceláře:
Po: 10-19 h
Út: 10-17 h
St: 10-19 h
Čt: 10-12 h a 13-17h
Pá: 10-15 h
Pracovní doba učitelů:
Po - Pa 9-19h
Víkendy dle dohody s učiteli

V případě registrace online a následnému zvýšení ceny, autoškola drží žadatelipůvodní cenu po dobu 7 dní.
*V závislosti na provozních možnostech autoškoly.

benefit plusSodexo

ESSOX