Skupina B

Kompletní informace pro uchazeče

Jen do vyprodání kapacit

SLEVA Pro studenty

Skupina B STANDARD -2000 CZK

Skupina B BASIC -1200 CZK

Přehled kurzu na auto

Získejte všechny potřebné informace o našich kurzech pro řidiče automobilů

Co mohu řídit

Věk: 18 let

Motorová vozidla s hmotností do 3,5 tuny, s nejvýše 8 místy k sezení kromě místa řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o s hmotností nepřevyšující 750 kg, pokud největší hmotnost této jízdní soupravy nepřevyšuje 3,5 tuny.

Opravňuje také k řízení vozidel s automatickou převodovkou zařazených do skupiny A1 a všech vozidel zařazených do B1 a AM. Po dosažení věku 21 let opravňuje také k řízení tříkolových vozidel zařazených do skupiny A.

Poskytujeme i kondiční jízdy.

1. Vyplňte on-line registrační formulář, který naleznete zde na webu. Vytiskněte obdrženou žádost a lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel.
2. Dojít k lékaři pro potvrzení - 
pouze praktický, obvodní, závodní, nebo ošetřující lékař, potvrzení nesmí být ke dni registrace do autoškoly starší 3 měsíců.
3. Kontaktujte nás na telefonu 777995995 nebo rovnou navštivte provozovnu autoškoly v provozní době a přineste si přihlášku, potvrzení od lékaře a peníze na zaplacení školného (zálohu či celé školné).

Průběh kurzu

Teoretická příprava

Před zahájením praktických jízd je nezbytné se seznámit s pravidly silničního provozu. Připravovat se budete formou samostudia pomocí online materiálů v aplikaci Moje - autoškola, účastí na všech teoretických přednáškách (konzultací) a pomocí kontrolních testů v průběhu celého výcviku.

Celkem je obsahem kurzu 5 konzultací po dvou hodinách, do nichž patří i zdravověda s profesionálním záchranářem a praktická údržba vozidla.

Před zahájením jízd je potřeba absolvovat video learning ve zmíněné aplikaci a splnit připouštěcí test z dopravních značek a křižovatek.

Jízdy

Praktický výcvik obsahuje 28 hodin po 45 minutách.
Výcvik začínáte na posledním modelu 3D trenažeru, který simuluje chování skutečného automobilu Škoda Fabia. Lze na něm cvičit i jízdu s automatickou převodovkou.
Po absolvování seznámení s vozidlem a jízd na trenažeru pokračujete na cvičném parkovišti mimo provoz a následně přecházíte do reálného provozu s různou intenzitou.
Všechny jízdy si plánujete v kalendáři vašeho učitele.
Naší snahou je, abyste celý výcvik absolvovali na jednom konkrétním vozidle, s jedním učitelem/kou.

Kontrolní test

Kontrolní e-testy absolvujete v aplikaci Moje-autoškola, do které vám autoškola dá přístup.

Pro přístup k praktickým jízdám je potřeba nejprve splnit připouštěcí test

Pro připuštění k závěrečným zkouškám je potřeba vyplnit během kurzu celkem 100 testů s úspěšností min. 85 %.

K výsledkům vašich testů má přístup váš instruktor, který si tak může zkontrolovat průběh vašeho studia.

Zkoušky

Zkoušky se skládají ze dvou částí:
Testu z pravidel silničního provozu – v délce max. 30min.
(Úspěšné absolvování testu je kvalifikační kritérium k připuštění k zkoušce z praktické jízdy.)
Test je složen z 25 otázek vygenerovaných ze souboru cca 900 otázek.
Z praktické jízdy s vozidlem pod dohledem zkušebního komisaře – min. doba trvání zkušební jízdy je 30min.

Na každou část zkoušky máte 3 pokusy, v případě nesplnění jedné části zkoušky je nutné v autoškole absolvovat v plném rozsahu neúspěšnou část.
Zkouška by se měla konat nejpozději do 15 dnů od data vaší poslední jízdy. 
Termín zkoušky přiděluje Magistrát hl. m. Prahy. Zkoušky se konají zpravidla 2x do měsíce.
V případě neúspěšného vykonání testu z pravidel silničního provozu, nemůžete být připuštěni k druhé části zkoušky, k praktické jízdě, dokud v náhradním termínu nesložíte úspěšně nový test.
Lhůta na úspěšné složení opravných zkoušek je maximálně 12 měsíců počínaje datem první řádné zkoušky.

Cena kurzu Skupina B

BASIC

 • Počet jízd: 28
 • Jízd týdně: 1
 • Hodin teorie: 11
 • Splátky od: 30% z ceny kurzu
 • Automatická převodovka +2000 CZK možnost použití výcvikového vozu se stále populárnějším hybridním pohonem
 • Neposkytujeme
 • Podmínka zahájení jízdy je absolvování veškeré teorie předem.
 • Novinka Splátky ESSOX
24.000

STANDARD

 • Počet jízd: 28
 • Jízd týdně: 2-3
 • Hodin teorie: Neomezeně
 • Splátky od: 30% z ceny kurzu
 • Automatická převodovka +2000 CZK možnost použití výcvikového vozu se stále populárnějším hybridním pohonem
 • Výuka v cizím jazyce viz
 • E-lerning a videokurzy zdarma.
 • Novinka Splátky ESSOX
27.500

EXPRES

 • Počet jízd: 28
 • Jízd týdně: 8
 • Hodin teorie: Neomezeně
 • Splátky od: 50% z ceny kurzu
 • Automatická převodovka +2000 CZK možnost použití výcvikového vozu se stále populárnějším hybridním pohonem
 • Výuka v cizím jazyce viz
 • Učebnice v ceně.
 • Potřeba časové flexibility.
 • Prioritní termín zkoušek.
 • Prioritní volba jízd.
 • 2 neomluvené prostoje zdarma (sickday)
 • Novinka Splátky ESSOX
34.700

Adresa

Malkovského 608, 199 00 Praha 9-Letňany

Telefon

+420 777 996 996

E-Mail

info@autoskolaletnany.cz

Otvírací doba kanceláře:

Prázdninová otvírací doba

Pondělí 10 - 18 hodin

Úterý 10 - 18 hodin 

Středa 10 - 17 hodin

Čtvrtek 10 - 18 hodin

Pátek: Zavřeno